Van waarde zijn

Als accountmanager van grote projectontwikkelaars in de vastgoedwereld verzorg ik, samen met mijn collega’s, de online communicatie. Wij verbreden hun online wereld en bieden daarin oplossingen. In dit blog wil ik met jullie delen waar ik dagelijks energie van krijg, hoe ik mijn werk beleef maar ook welke visie ik heb.

Zoals de titel van dit blog beschrijft heb ik maar één doel; van waarde zijn. Het klinkt eenvoudig, maar ik krijg een kick als ik mensen kan helpen. De dingen die er daarna bijkomen zijn ook relevant, maar ik wil eerst mensen helpen en ontzorgen. Van waarde zijn komt naar mijn inziens niet zomaar tot stand, dat leer je.

Het uitgangspunt ‘van waarde’ zijn zorgt ervoor dat nieuwe concepten, problemen en projecten in alle gevallen een oplossing krijgen. Oplossingen die allereerst vanuit kennis geboden worden. Daarna is het van belang om oplossingsgericht te denken en dat de oplossing uitvoerbaar, bruikbaar en meetbaar is. In een snel veranderende omgeving verlangt dat een steeds vernieuwende werkwijze en rol. Enerzijds moet je flexibel en snel meebewegen in de markt. Anderzijds wordt er gevraagd mee te denken met opdrachtgevers, hen te ondersteunen en nieuwe initiatieven helpen op te zetten.

Collega Thomas Duurkens mailde mij pas geleden deze quote: ‘Our clients care about the value we create for them, so that’s what we should be asking them’. Aan mij de taak om duidelijkheid te krijgen over wat de opdrachtgever ziet als toegevoegde waarde. En hoe wij dit kunnen creëren. Daarom luidt tijdens een project steeds de vraag: waarom? Iedere deelnemer in het traject moet het doel helder voor ogen hebben. Hierdoor ontstaat er een continu proces van creativiteit en dat zorgt ervoor dat een vraag of probleem op originele wijze wordt opgelost. Ik ben niet voor één gat te vangen en wil de behoefte van de opdrachtgever en doelgroep begrijpen. Met al deze kennis en ervaring geven wij gerichte consultancy en voeren we het advies ook nog eens uit.

Om tot het advies en oplossing te komen zijn twee termen anno 2015 van belang: ‘meten is weten’ en ‘data driven marketing’ (ddm). Inzicht in gegevens van bijvoorbeeld bezoekersaantallen van een website, inschrijvingen voor de nieuwsbrief, het gebruikersgedrag, conversies en verkoopstanden helpen om helder te krijgen wat werkt en wat niet werkt. Uit al deze data ontstaan er conclusies waaruit een advies volgt met specifieke acties. Deze zelf ontwikkelde tool heet: BuzzArt. Uiteindelijk gaat het erom dat we zorgen voor een hogere conversie, conversie in de meest brede zin van het woord.

Groei
Onze waarde komt tot stand in een gezamenlijk traject van overleg tussen opdrachtgever, accountmanager en team. Daarbij is het belangrijk om het ‘waarom’ helder te krijgen en voortdurend gegevens te verzamelen, te vergelijken en te analyseren. Daardoor zetten we de juiste stappen die leiden tot waarde. En waarde zorgt ervoor dat we uiteindelijk allemaal groeien: het product, onze opdrachtgevers en wij als online communicatiebureau. Een proces waar ik de energie van krijg!

Wander Evers

Wander Evers
Accountmanager

Heb jij advies of communicatie nodig of heb je een bepaald vraagstuk? Neem gerust contact met mij op of contact Fundament All Media.